All fields are required.

Close Appointment form

For Patients

Detta är en kort lista över läkemedel som är oförenliga med Viagra. Den fullständiga listan bör du kontrollera med din läkare och finns också https://norgeklinikk.com/ i bruksanvisningen i produktens förpackning. Innan Viagra förskrivs bör du lista alla läkemedel du tar för din läkare, även om de inte ingår i ovanstående grupper.